ES PARAMA IR GALIMYBĖS

Siekiant ES paramos būtina išnagrinėti visas sąlygas ir reikalavimus, kuriuos nustato teisės aktai. Projektų rengimas neretai reikalauja įvairiapusių žinių ir išmanymo. Mes visokeriopai stengiamės padėti Jums suprasti ES paramos ir atrankos kriterijų sąlygas, parengti tinkamą, Jūsų lūkesčius, o svarbiausia visus reikalavimus atitinkantį projektą, siekiant gauti ES paramą, o ją gavus efektyviai įgyvendinti projektą. Paslaugos nuo idėjos iki jos realizavimo.

ES parama teikiama verslo pradžiai ir plėtrai, finansuojama statyba, rekonstrukcija, prekių, paslaugų ir įrengimų įsirengimas, infratruktūra

Išskirtinai kaimo vietovėms skirta ES parama kaimo gyventojams, įmonėms, bendruomenėms, VŠĮ, savivaldybėms per Vietos veiklos grupių įgyvendinamas strategijas

ES paramą ūkis gali gauti smulkaus ūkio plėtrai, jaunojo ūkininko įsikūrimui arba investicijoms į žemės ūkio valdas

ES parama miško veisimui, investicijoms į miškininkystės technologijas ir parama miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei

Jau 16 metų dirbame su ES paramos projektais, konsultuojame visais su parama susijusiais klausimais.