ES PARAMA IR GALIMYBĖS

Siekiant ES paramos reikia atitikti tam tikras sąlygas ir reikalavimus, kurie nustato teisės aktais, projektų rengimas neretai reikalauja įvairiapusių žinių ir išmanymo. Mes visokeriopai stengiamės padėti Jums suprasti ES paramos ir atrankos kriterijų sąlygas, parengti tinkamą, Jūsų lūkesčius atitinkantį projektą, siekiant gauti ES paramą, o ją gavus efektyviai įgyvendinti projektą.

ES parama teikiama verslo pradžiai arba plėtrai, finansuojama statyba, rekonstrukcija, įrengimų įsirengimas, infratruktūra

ES parama kaimo gyventojams, įmonėms, bendruomenėms, VŠĮ, savivaldybėms per Vietos veiklos grupių įgyvendinamas strategijas

ES paramą ūkis gali gauti smulkaus ūkio plėtrai, jaunojo ūkininko įsikūrimui arba investicijoms į žemės ūkio valdas

ES parama miško veisimui, investicijoms į miškininkystės technologijas ir parama miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei

Jau 14 metų dirbame su ES paramos projektais, konsultuojame visais su ES parama susijusiais klausimais.