Negražintina ES parama investicijoms į miškininkystės technologijas, siekiant atsinaujinti miško techniką, pertvarkyti minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynus ir krūmynus. Maksimali parama 100 000 Eur ir 65 procentų intensyvumas. 

Tinkami pareiškėjai: 

 • Privačių miškų valdytojas;
 • Savivaldybė;
 • Labai maža įmonė;
 • Maža įmonė.

Remiama veikla: 

 • Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Įgyvendinant projektus pagal veiklą – miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas:
  • Nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
   • motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
   • miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
   • savikrovės priekabos;
   • medvežiai;
   • medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
   • mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
   • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
  • Pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
   • mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
   • mobilios lentpjūvės;
  • Kita miškų ūkio technika ir įranga:
   • miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmais;
   • dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai.

 • Įgyvendinant projektus pagal veiklą – minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas:
  • Nelikvidinės medienos sutvarkymas;
  • Dirvos paruošimas;
  • Sodmenų įsigijimas;
  • Sodmenų transportavimas;
  • Sodmenų sodinimas;
  • sodmenų apsaugos priemonės (tvoros (įskaitant aptvėrimą) arba repelentai (įskaitant tepimą);
  • Priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas.

 • Įgyvendinant projektus pagal Taisyklių veiklą – vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas:
  • Vidinės miškotvarkos projekto (ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimas ar tikslinimas;
  • Miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimas ar tikslinimas.

 • Bendrosios išlaidos

Atkreipkite dėmesį, kad:

 1. Pareiškėjai turi vykdyti miškų ūkio veiklą ne trumpiau kaip 1 m.  ir praėjusiais metais iš šios veiklos būti gavęs ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;
 2. Jei esate labai maža arba maža įmonė, metinės pajamos iš miškų ūkio veiklos praėjusiais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 ataskaitinių MMA, t. y. >7704 Eur;
 3. Jei projekte numatyta teikti paslaugas, parama teikiama su sąlyga, kad investicijos teiks naudą daugiau nei vienai miško valdai.

Projektas įgyvendinamas iš nuosavų lėšų teikiant numatytą kiekį mokėjimo prašymų.

Artimiausias kvietimas

2022 m. kovo 1 d. - balandžio 29 d.
2022 m. spalio 3 d. - lapkričio 30 d.