Remiama veikla:

 • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas – 70 proc. intensyvumas;
 • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas – 70 proc. intensyvumas;
 • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas – vienkartinė išmoka.

Tinkami pareiškėjai: privačių ir valstybinių miškų valdytojai, kurie savo vardu, kaip valdos valdytojas, yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Paramos suma: iki 200 000 Eur. 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo išlaidos:
  • miškų priešgaisrinės apsaugos tikslais įrengiami ir (arba) rekonstruojami miško keliai su žvyro danga;
  • atvirų vandens paėmimo vietų įrengimas ir (arba) rekonstrukcija;
  • naujų miško priešgaisrinių juostų įrengimas ir esamų priežiūra; 
 • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo išlaidos:
  • detektoriai;
  • duomenų perdavimo sistemos;
  • detektorių valdymo pultai ir jų apsauginės sistemos;
  • programinė įranga;
 • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo išlaidos;
 • bendrosios išlaidos.

Vienkartinių išmokų dydžiai:

Artimiausias kvietimas

2022 m. gegužės 2 d. - birželio 30 d.
2022 m. spalio 3 d. - lapkričio 30 d.