ES parama miško veisimui

ES parama teikiama miško veisimui vienkartine išmoka bei įveisto miško priežiūrai, apsaugai ir ugdymui – 12 m. mokama kasmetinė išmoka.

Tinkami pareiškėjai: juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems planuojama apželdinti mišku žemė, priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.


Remiama veikla: 

 1. miško veisimas;
 2. įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas – 12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas;
 • darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
 • naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas;
 • technika ir (arba) įranga;
 • infrastruktūros kūrimas;
 • bendrosios išlaidos. 

Pastabos:

 1. Į išmoką įtrauktos ir apsaugos priemonių išlaidos: tvorų įrengimo ir pan.;
 2. Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka.

Atkreipkite dėmesį:

 • Pareiškėjas savo vardu kaip valdos valdytojas yra įregistravęs žemės ūkio valdą;
 • Kai miškas veisiamas ne miško žemėje, pareiškėjas iš NŽT turi būti gavęs leidimą įveisti mišką ne miško žemėje;
 • Vientiso veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus atvejus, kai veisiamo miško plotas ribojasi su mišku;
 • Įsipareigojimas mišką įveisti per 3 artimiausius miško želdinimo sezonus.

Artimiausias kvietimas

2022 m. kovo 1 d. – gegužės 31 d.
2022 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.