Negražintina ES parama skirta atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas.

Maksimali parama 50 000 Eur ir 90 procentų intensyvumas ir 197 Eur/ha.

Tinkami pareiškėjai: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.


Remiama veikla:

 • Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas;
 • Pamiškių formavimas;
 • Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
 • Nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymas  į vietinių medžių rūšių medynus;
 • Vienkartinis jaunuolynų ugdymas;
 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo išlaidos:
  • rekreaciniai (pažintiniai) takai (iki 2m pločio);
  • lieptai;
  • tiltai;
  • laiptai;
  • apžvalgos aikštelės;
  • mediniai atrakcionai;
  • pavėsinės (iki 25 kv. m);
  • suolai;
  • stalai;
  • laužavietės;
  • šiukšlių dėžės ar konteineriai;
  • lauko tualetai;
  • informaciniai stendai;
  • rodyklės;
  • ženklai;
  • transporto priemonių stovėjimo aikštelės (su žvyro danga);
  • persirengimo kabinos;
  • rekreacinių objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai;
  • užtvarai.

 • Pamiškių (iki 25 m pločio miško juosta nuo miško krašto) formavimo išlaidos:
  • medžių ir krūmų kirtimas;
  • krūmų sodinimas, siekiant suformuoti neigiamam vėjo poveikiui atsparius medynus;
  • ornitochorinių medžių ir krūmų sodinimas. 

 • Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo išlaidos;

 • Nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymo į vietinių medžių rūšių medynus išlaidos:
  • nelikvidinės medienos sutvarkymas;
  • dirvos paruošimas;
  • sodmenų įsigijimas;
  • sodmenų transportavimas;
  • sodmenų sodinimas;
  • sodmenų apsaugos priemonės (tvoros arba repelentai);
  • priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas.

 • Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo išlaidos;

 • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimo ar tikslinimo išlaidos;

 • Bendrosios išlaidos.

 

Atkreipkite dėmesį, kad:

 • Rekreacija leidžiama tik tik IIB -rekreaciniuose miškuose;
 • Pareiškėjas savo vardu turi būti  įregistravęs valdą;
 • Pareiškėjas privalo leisti laisvai ir nemokamai visuomenei naudotis rekreacine miško infrastruktūra.

Artimiausias kvietimas

2022 m. balandžio 1 d. - gegužės 31 d.
2022 m. lapkričio 3 d. - gruodžio 30 d.