Būk Lyderis savo rajone!

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų, kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

Dažnu atveju parankiau teikti projektus per mažas vietos veiklos grupes ir konkuruoti tik tos VVG teritorijoje, atkreiptinas dėmesys, kad paramos intensyvumas gali būti didesnis nei kitose priemonėse.

Pagal LEADER metodą įsisteigusios Vietos veiklos grupės (VVG) įgyvendina numatytas strategijas ir skiria paramą įvairiems subjektams:

  • Nevyriausybinėms organizacijoms (NVO*), registruotoms kaime;
  • Kaimo gyventojams;
  • Įmonėms, registruotoms kaime;
  • Savivaldybėms;
  • Biudžetinėms įstaigoms;
  • Asociacijoms;
  • Labdaros ir paramos fondams;
  • VŠĮ ir kt.

Kiekviena VVG remia skirtingas veiklas ir turi pasitvirtinusi skirtingas priemones, bet dažniausiai remiamos sritys apima verslo pradžią, verslo plėtrą, turizmo projektus, paramą ūkininkams, infrastruktūros kūrimą, minkštus projektus ir kt.

Paraiškos, verslo plano ir dokumentų komplektavimo paslaugos

Padėsime išgryninti idėją, suprantamai paaiškinsime teisės aktus ir būsime pagalbininkai nuo idėjos generavimo iki jos įgyvendinimo.

Rask savo rajono VVG arba susisieks su mumis!

*Nevyriausybinė organizacija (NVO) – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų NVO visuotiniame dalyvių susirinkime.