ES parama žemės ūkiui

Žemės ūkis – prioritetinė Kaimo plėtros programos sritis, todėl parama skiriama įvairiems ūkio etapams: įsikūrimui, smulkiems ūkiams ir žemės ūkio valdų modernizavimui.

Fiziniai asmenys iki 40 m. turi galimybę teikti paraiškas, registruotoje žemės valdoje ir susikurti sąlygas, reikalingas ūkininkauti. Tam skiriama 40 000 Eur, finansuojamos 100 procentų.

Planuojamas VED* virš 8 000 Eur

Ūkius modernizuoti ir didinti konkurencingumą siekiantys smulkieji ūkininkai kreiptis dėl 15 000 Eur ES finansinės paramos, teikiamos visu 100 procentų.

VED* tarp 4 000 – 7 999 Eur

Ūkininkai, norintys modernizuoti valdas, žemės ūkio kooperatyvai ir įmonės, kurie nori didinti konkurencingumą kviečiami teikti paraiškas ES paramai gauti. Paramos suma iki 400 000 Eur.

VED* nuo 8 000 Eu

*VED –  tai piniginiais vienetais (eurais) išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.
Informaciją apie VED teikia Valstybė įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.