ES parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Šimtaprocentinė parama jaunojo ūkininko įsikūrimui, kai jaunesnis kaip 40 metų amžiaus fizinis asmuo registruotoje žemės valdoje (ūkyje) susikuria sąlygas, reikalingas ūkininkauti toje vietovėje. Jaunojo ūkininko įsikūrimas turi prasidėti ne anksčiau kaip 24 mėnesių iki paramos paraiškos pateikimo ir paraiškos teikimo momentu dar negali būti pasibaigęs (pabaiga laikoma pasėlių deklaravimas). Maksimali parama 40 000 Eur ir 100 procentų intensyvumas. 

Jaunas ūki

Tinkamas pareiškėjas: jaunasis ūkininkas – fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, kuris teikdamas paramos paraišką atitinka šiuos reikalavimus:

 1. yra jaunesnis kaip 40 metų;
 2. turi reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
  • turi profesinį arba aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą;
  • yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą;
  • jei pareiškėjas neatitinka nė vieno iš šių reikalavimų, jam nuo sprendimo skirti paramą dienos suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos.
 3. pirmą kartą kuriasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Remiama veikla:

 1. Žemės ūkio produktų gamyba;
 2. Prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai.

Tinkamos finansuoti išlaidos – visos būtinos verslo planui įgyvendinti. Tinkamas net PVM!
Pavyzdžiui galite įsigyti:

 • nauja žemės ūkio technika ir įranga;
 • naudoti traktoriai, senesni kaip 7 metų nuo pagaminimo datos;
 • nauji technologiniai įrenginiai;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga;
 • naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
 • naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas;
 • infrastruktūra valdoje;
 • naujos statybinės medžiagos;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos;
 • bendrosios išlaidos. 

Avansas – jeigu verslo planas įgyvendinamas per 3 metus – 80 proc. išmokama po paramos pasirašymo. Paskutinė išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.

Artimiausias kvietimas

2022 m. birželio 1 d. - liepos 29 d.