ES parama smulkiesiems ūkiams

Ūkininkai siekiantys efektyviau ūkininkauti, modernizuoti ūkį, užsiimanti prekine gamyba bei konkuruoti rinkoje, didinti ūkio ekonominį gyvybingumą gali kreiptis dėl ES finansinės paramos.

Negražintina šimtaprocentinė 15 000 Eur ES parama smulkiam ūkiui plėsti. 

Tinkami pareiškėjai: ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir  įregistravę savo vardu žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį. Parama teikiama veikiančiam ūkiui, kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo deklaruoja pasėlius arba registruoja gyvulius, kurio VED yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. 


Remiama veikla: 

  • Žemės ūkio produktų gamyba;
  • Prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Nauja žemės ūkio technika ir įranga;
  • Naujų pastatų arba statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas;
  • Statybinių medžiagų įsigijimas;
  • Infrastruktūra valdoje;
  • Bendrosios išlaidos;
  • Ūkinių gyvūnų įsigijimas;
  • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos.

Avansas – 80 proc. išmokama pasirašius paramos sutartį. Paskutinė 20 proc. išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas.

Artimiausias kvietimas

2022 m. kovo 1 d. – kovo 31 d.