ES parama ūkio modernizavimui

Modernizuoti valdas norintys ūkininkai, žemės ūkio kooperatyvai, įmonės, kurių VED* yra nuo 8000 Eur, kviečiami teikti paraiškas ES paramai gauti.

Maksimali parama iki 50 000 Eur – iki 70 procentų siekiantis intensyvumas. 

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą.


Remiama veikla: 

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai;
 • pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja įranga, skirta pastate remiamai veiklai vykdyti;
 • nauja įranga, būtina ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti:
  dezinfekciniai
  • kilimėliai;
  • higieniniai praėjimai;
  • transporto
  • priemonių dezinfekavimo įranga;
  • tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan.;
  • šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir šaldymo/vėsinimo kameros.
 • nauji technologiniai įrengimai, skirti pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ar perdirbti ar paruošti realizacijai;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga;
 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų pastatų ar statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas:
  • tvora su vartais, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms;
  • šalutinių gyvūninių produktų šaldymo/vėsinimo patalpa;
  • pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos).
 • naujos statybinės medžiagos;
 • infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ar apdorojimu, ar perdirbimu ir paruošimu realizacijai:
  • kelių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
  • vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
  • artezinių gręžinių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • bendrosios išlaidos. 

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo ūkis nepertraukiamai turi veikti ne trumpiau kaip 2 metus.

Naujiena –  tinkamas sąskaitų apmokėjimo būdas, apmokėjęs nuosavo indėlio dalį teikia mokėjimo prašymą, gavęs paramos lėšas per 5 d. atsiskaito su tiekėju.

Artimiausias kvietimas


2022 m. kovo 1 d. - balandžio 29 d.
2022 m. balandžio 19 d. - gegužės 18 d.
Kvietimas neskirtas augalininkystės ir mėsinės gyvulininkystės sektoriams.
2022 m. rugpjūčio 1 d. - rugsėjo 30 d.

*VED –  tai piniginiais vienetais (eurais) išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.
Informaciją apie VED teikia Valstybė įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.