ES parama ekonominės veiklos plėtrai kaimo vietovėse*

Negražintina ES parama verslo plėtrai, įmonės modernizavimui ar naujų įrenginių įsigijimui. Maksimali parama 200 000 Eur ir 50 procentų intensyvumas. 

Tinkami pareiškėjai: fizinis asmuo – kaimo gyventojas, įmonė, registruota kaime ir ūkininkas, kurie praėjusiais metais vykdė ekonominę veiklą ir gavo pajamų:

 • fizinio asmens – deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių;
 • įmonės pardavimo pajamos yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžių;
 • jeigu projekte numatyta apgyvendinimo** veiklos plėtra, pajamos iš veiklos, susijusios su apgyvendinimu, turi sudaryti ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių;
 • jeigu pareiškėjas užsiima stovyklaviečių veikla,  deklaruotos pajamos iš stovyklaviečių veiklos sudaro ne mažiau nei 6 minimalios mėnesinės algos dydžius.

Remiama veikla: visa ne žemės ūkio veikla, nurodyta EVRK išskyrus:

 • alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 • ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
 • finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 • elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;
 • krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui;
 • paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Pavyzdžiui: gamyba, paslaugos, kepykla, išvažiuojamasis maitinimas, statybos, remontas, siuvykla, servisas, baidarių nuoma, grožio salonas, keturračių paslaugos, irklentės, 3D spausdinimas ir kt.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas;
 • darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
 • naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas;
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;
 • bendrosios išlaidos. 

Taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas – paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų lėšų ir nustatytu periodiškumu teikia mokėjimo prašymus kartu su išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalais arba patvirtintomis kopijomis.

Artimiausias kvietimas

2022 m. nenumatyta per NMA, tikslinti galimybes per VVG

Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., savivaldybės centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. gyventojų. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove.

**Jeigu projekte numatyta apgyvendinimo veiklos plėtra, pareiškėjas Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos turi būti pateikęs nustatytos formos pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų teikimą ir turi būti patvirtintas apgyvendinimo paslaugų teikėju, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.