ES parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse*

Negražintina 100 procentinė ES parama verslui kurti. Fiziniai, juridiniai asmenys ir ūkininkai gali gauti iki 18 800 Eur ES paramos. Pasitikrinkite ar verslo idėja nepatenka į neremiamų veiklų sąrašą.


Tinkami pareiškėjai: fizinis asmuo – kaimo gyventojas ir įmonė, registruota kaime.
Įmonė gali būti iki 12 mėn. amžiaus


Remiama veikla: visa ne žemės ūkio veikla, nurodyta EVRK išskyrus:

 • alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 • ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • didmeninė prekyba;
 • finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultacijos buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 • elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;
 • apgyvendinimo veikla, išskyrus stovyklavietes;
 • krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui.

Pavyzdžiui: gamyba, paslaugos, kepykla, išvažiuojamasis maitinimas, keturračių paslaugos, statybos, remontas, siuvykla, servisas, baidarių nuoma, grožio salonas, irklentės, 3D spausdinimas ir kt.

Tinkamos finansuoti išlaidos – visos būtinos verslui. Galima įsigyti naudotą techniką ir įrangą, pvz.:

 • gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas;
 • darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
 • naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas;
 • technika ir (arba) įranga;
 • infrastruktūros kūrimas;
 • bendrosios išlaidos. 

Avansas – 80 proc. išmokama po paramos pasirašymo. Likusi dalis išmokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas. 

Artimiausias kvietimas

2022 m. nenumatyta per NMA, tikslinti galimybes per VVG

* Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., savivaldybės centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. gyventojų. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove.